Jak fungují termostatické baterie?

Rychlé směšování vody bez rizika opaření

Princip termostatické baterie vychází ze základu fungování běžné vodovodní baterie. Ta má za úkol v nastaveném poměru směšovat teplou a studenou vodu. Praxe ovšem ukazuje, že tomuto ideálu někdy leccos chybí. Nastavíte páčku baterie na přibližně odhadovanou teplotu, ale v případě, že se nacházíte v jiném než domácím prostředí (veřejné bazény, sauny, firemní nebo školní sociální zařízení), nedokážete dopředu odhadnout, jaká je teplota užitkové vody ve zdroji nebo jak dlouhé potrubí vodu přivádí. Další problém může nastat, když v průběhu sprchování dojde ze stejného potrubí k odčerpání vody pro jiné odběrné místo. Ve všech případech hrozí nebezpečí opaření.

Stále příjemná teplota

Termostatická baterie obsahuje „inteligentní“ ventil, který okamžitě reaguje na teplotu přitékající vody. Většina baterií je nastavena tak, že z nich proudí voda o teplotě 38 stupňů Celsia. Uživatelé, kteří si dopřávají teplejší sprchu, mohou na baterii využít blokačního tlačítka a nastavit vyšší teplotu. Ventily, které obsahují termostatické baterie, dokáží v případě momentální odstávky studené vody vypnout sprchu. Kromě vyloučení rizika opaření zrychluje termostatická baterie namíchání požadované teploty vody, a tím přispívá ke snižování energetické náročnosti na ohřev.

Vosk, bimetal nebo kapalinový termostat

Samotné ventily, jež obsahují termostatické baterie, fungují v trojím provedení. Nejpoužívanější pracují na principu vosku, který roztažitelností reaguje na změnu teploty. Na trhu jsou k dispozici také kapalinové termostaty, u nichž se proces roztahování a smršťování děje podobně jako u voskových. Lze si pořídit i bimetalové termostaty (například slitina nikl/titan), které využívají rozdílné roztažnosti dvou různých kovů. Jsou sice relativně dražší, ale mívají nejdelší životnost.

Termostatická baterie - funkce

Napsat komentář