Termostatická baterie šetří. Vodu, energii, přírodu a možná i čas

Říkalo se, že kdo šetří, má za tři. Kdoví, zda tento „historický“ poměr ještě platí. V případě vody a jejího ohřevu o tom lze úspěšně pochybovat, protože ceny vodného a stočného soustavně rostou a ceny elektrické energie nebo plynu stagnují v posledních letech jen vlivem ekonomické recese. To nic nemění na skutečnosti, že firmy i domácnosti musí stále hledat příležitosti pro úspory. Jedním z prostředků tohoto úsilí mohou být termostatické baterie.

Jejich kouzlo spočívá v tom, že dokážou velmi rychle nastavit požadovaný směšovací poměr teplé a studené vody. Přednastavena je zpravidla „bezpečnostní“ teplota 38 stupňů Celsia, kterou lze změnit díky pojistce. Když už ale nastavíte právě tu svou teplotu, můžete si být jisti, že voda z baterie bude proudit okamžitě, a to, i když ji vypnete a opakovaně zapnete. Odpadá tedy mnohdy zdlouhavé nastavování optimální teploty.

Efekt je zřejmý. Termostatická baterie vám sníží účty za plyn, elektřinu či dodávku teplé užitkové vody (v návaznosti na to, jaký zdroj používáte) a měly by se upravit také částky za vodné a stočné, které se v některých městech a obcích blíží „magické“ stokorunové hranici.

Pokud se na peníze příliš neohlížíte, možná vás potěší ekologický rozměr používání termostatických baterií. Větší část energie nutná k ohřevu stále plyne z fosilních, respektive neobnovitelných zdrojů. Pokud jde o vodu, je situace také jasná. Obyvatelé České republiky si sice mohou užívat toho ve světě nesamozřejmého komfortu sprchování a mytí pitnou vodou, ale i tak se zdejší rezervy pitné vody povážlivě tenčí. Možná se zdá, že pár zbytečně protočených litrů denně situaci nevyřeší. Když si ale vše vynásobíte počtem členů v domácnosti či zaměstnanců ve firmě a celé promítnete v časovém horizontu týdne, měsíce nebo roku, zjistíte, že investice vložená do pořízení termostatické baterie se vám poměrně rychle vrátí v úspoře výdajů za energie a vodu.

A když už jsme u úspor, v dnešní zrychlené době lze s trochou nadsázky přidat i další benefit. Vyjádřeno v nadneseném sloganu: „Už žádné nudné otáčení kohoutky, vaše voda hned a bez čekání“. Nakonec i čas jsou peníze.

Napsat komentář